Zespół & konsorcjum CRIOS

Michał Laska - kierownik projektu/badacz
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (UŚ)
michal.laska <at> us.edu.pl
Website

Adiunkt w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Geograf, glacjolog zajmujący się badaniem pokrywy śnieżnej i procesami zachodzącymi na lodowcach Svalbardu. Kierownik i/lub uczestnik 14 wypraw polarnych. Kierownik i współbadacz kilku międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektów związanych z dynamicznymi zmianami w środowisku przyrodniczym Arktyki.

Dariusz Ignatiuk - uczestnik projektu/badacz
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (UŚ)
dariusz.ignatiuk <at> us.edu.pl
Website

Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest glacjologiem zajmującym się bilansem masy i bilansem energetycznym lodowców, hydrologią lodowcową i meteorologią. W swojej pracy wykorzystuje metody geofizyczne, teledetekcję i modelowanie.

Ela Łepkowska – uczestnik projektu/badacz
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (UŚ)
elzbieta.majchrowska <at> us.edu.pl
Website

Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, interesuje się hydroglacjologią, szczególnie w kontekście transportu wody i osadów w systemach arktycznych. Zajmuje się również badaniem środowiska z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych.

Maciej Bartosiewicz – uczestnik projektu/badacz
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (IGF PAN)
maciej.bartosiewicz <at> igf.edu.pl
Website

Bartłomiej Luks – uczestnik projektu/badacz
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (IGF PAN)
luks <at> igf.edu.pl
Website

Adiunkt w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich IGF PAN w Warszawie. Jest badaczem śniegu i glacjologiem. Jego główne zainteresowania badawcze to właściwości fizyczne pokrywy śnieżnej i rozkład pokrywy śnieżnej w środowisku przybrzeżnym Svalbardu, reakcja lodowców na zmiany klimatu oraz bilans masy lodowców. Był zaangażowany w kilka projektów badawczych na Svalbardzie i Antarktydzie, koncentrujących się na bilansie masy lodowców, właściwościach fizycznych pokrywy śnieżnej oraz zanieczyszczeniach i drobnoustrojach zdeponowanych w pokrywie śnieżnej.

Krzysztof Migała – uczestnik projektu/badacz
Uniwersytet Wrocławski, Polska (UWr)
krzysztof.migala <at> uwr.edu.pl
Website

Profesor, obszar badań: klimatologia ekosystemów górskich i polarnych;
współautor "Programu Badań Śniegu na Svalbardzie", afiliowanego przy Polskim Konsorcjum Polarnym - propozycji wykorzystania potencjału badawczego poprzez integrację polskich działań badawczych i koordynację badań śniegu na Svalbardzie.

Mateusz Strzelecki – uczestnik projektu/badacz
Uniwersytet Wrocławski, Polska (UWr)
mateusz.strzelecki <at> uwr.edu.pl
Website

Ireneusz Sobota – uczestnik projektu/badacz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (UMK)
irso <at> umk.pl
Website

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest glacjologiem zajmującym się bilansem masy lodowców, hydrologią lodowcową, śniegiem, meteorologią, wieloletnią zmarzliną i zmianami kriologicznymi. W swojej pracy wykorzystuje metody geofizyczne, teledetekcję i modelowanie. Uczestniczył w 38 wyprawach badawczych na Svalbard, głównie jako kierownik. Przez wiele lat kierował Stacją Polarną UMK na Spitsbergenie, był dyrektorem Centrum Badań Polarnych oraz kierownikiem Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej.

Piotr Zagórski - uczestnik projektu/badacz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska (UMCS)
piotr.zagorski <at> mail.umcs.pl
Website

Adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego badania koncentrują się na paleogeografii i współczesnych procesach geomorfologicznych regionów polarnych, zwłaszcza w odniesieniu do strefy przybrzeżnej i wykorzystania metod Structure from Motion.

Jakub Małecki - uczestnik projektu/badacz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska (UAM)
kmalecki <at> amu.edu.pl
Website

Adiunkt w Zespole Badań Kriosfery Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Glacjolog zainteresowany interakcjami lodowiec-atmosfera, np. bilansem masy lodowca i bilansem energetycznym. Bardzo zainteresowany przekazywaniem wiedzy o lodowcach szerokiej publiczności.

Dominik Próchniewicz – uczestnik projektu/badacz
Politechnika Warszawska, Polska (PW)
dominik.prochniewicz <at> pw.edu.pl
Website

Adiunkt na Politechnice Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Polska. Jego badania koncentrują się na geodezji satelitarnej, w szczególności na technologiach GNSS. Jego główne badania koncentrują się na precyzyjnych matematycznych modelach pozycjonowania i modelowaniu błędów pomiarowych GNSS, w szczególności szumów pomiarowych. Był zaangażowany w kilka projektów badawczych na Svalbardzie, koncentrujących się na interferometrycznej reflektometrii GNSS i tworzeniu stacji referencyjnych GNSS.

Shridhar Jawak – uczestnik projektu/badacz
Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System Knowledge Centre, Norway (SIOS-KC)
shridhar.jawak <at> sios-svalbard.org
Website

Specjalista ds. teledetekcji / starszy doradca w zakresie obserwacji Ziemi (EO) i teledetekcji (RS) w Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS), Longyearbyen, Norwegia. Shridhar kieruje usługami teledetekcji w SIOS w celu zbudowania systemu obserwacyjnego na Svalbardzie. Przed dołączeniem do SIOS był naukowcem projektu w Narodowym Centrum Badań Polarnych i Oceanicznych (NCPOR) w Goa w Indiach, gdzie był zaangażowany w działania EO i RS w naukach polarnych, szczególnie koncentrując się na Antarktydzie, Himalajach i Arktyce.

Heikki Lihavainen – uczestnik projektu/badacz
Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System Knowledge Centre, Norway (SIOS-KC)
director <at> sios-svalbard.org

Profesor Heikki Lihavainen jest dyrektorem Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) od 2018 roku. Przed dołączeniem do SIOS był szefem jednostki badawczej składu atmosfery w Fińskim Instytucie Meteorologicznym (FMI). Zajmował również stanowiska wizytującego naukowca na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i Centrum Lotów Kosmicznych NASA Goddard, profesora badawczego w dziedzinie składu atmosfery / FMI, lidera grupy badawczej aerozoli i klimatu w FMI oraz starszego naukowca / FMI. Koordynował i uczestniczył w kilku unijnych i krajowych projektach badawczych. Opublikował liczne artykuły na temat składu atmosfery, aerozoli i zanieczyszczenia powietrza oraz ich interakcji z klimatem.

Jean Charles Gallet – uczestnik projektu/badacz
The Norwegian Polar Institute (NPI)
jean.charles.gallet <at> npolar.no
Website

Gijsbert D. Breedveld – uczestnik projektu/badacz
The University Centre in Svalbard, Norway (UNIS)
gijsbertb <at> unis.no
Website

Anna Sjöblom – uczestnik projektu/badacz
The University Centre in Svalbard, Norway (UNIS)
annac <at> unis.no
Website

Profesor meteorologii i energii odnawialnej w UNIS, Svalbard. Pracuje nad procesami meteorologicznymi na małą skalę w Arktyce, w tym nad ich wpływem na wykorzystanie energii odnawialnej w chłodnym klimacie.

Øystein Godøy – uczestnik projektu/badacz
The Norwegian Meteorological Institute (MET)
o.godoy <at> met.no
Website

Kierownik Działu Teledetekcji i Zarządzania Danymi. Jego wykształcenie obejmuje meteorologię i oceanografię, choć od czasu Międzynarodowego Roku Polarnego coraz bardziej angażuje się w zarządzanie danymi operacyjnymi i naukowymi, częściowo zainicjowane potrzebą znalezienia danych walidacyjnych dla produktów teledetekcyjnych, nad którymi pracował.

Konsorcjum CRIOS

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) / Centrum Studiów Polarnych (CSP) - Promotor projektu
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN)
 • Uniwersytet Wrocławski (UWr)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM)
 • Politechnika Warszawska (PW)
 • Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System Knowledge Centre (SIOS-KC) – Norweski partner wiodący
 • The Norwegian Polar Institute (NPI)
 • The University Centre in Svalbard (UNIS)
 • The Norwegian Meteorological Institute (MET.NO)

Komitet sterujący

UŚ: Michał Laska
IGF PAN: Bartłomiej Luks
UWr: Krzysztof Migała
UMK: Ireneusz Sobota
UMCS: Piotr Zagórski
UAM: Jakub Małecki
PW: Dominik Próchniewicz
NPI: Jean-Charles Gallet
UNIS: Anna Sjöblom
SIOS: Shridhar Jawak
MET.NO: Ketil Isaksen

pl_PLPolski
Skip to content